Fredrik Bergström

Efter att ha jobbat som säljare och produktansvarig under många år var jag nyfiken på vad det var som gjorde att jag tyckte att det var så roligt med det jag gjorde, jag kom fram till att det var alla fantastiska möten med och mellan människor som gjorde att jag kände glädjen. Nyfikenheten på människor och deras historier har alltid inspirerat mig.

Jag såg verkligen styrkan bakom NLP när jag skadade mig och inte kunde leva som jag gjort innan, vägen tillbaka till vad det var innan såg dyster ut och lät inte trovärdig. Då bestämde jag mig att det måste finnas ett annat sätt att se och känna inför det här, och det gjorde det!   För om vi tänker annorlunda från vad vi brukar göra och agerar annorlunda från vad vi brukar göra får vi också helt andra resultat än tidigare, Allt börjar i tanken!

Jag inspirerades av Kjell Enhager, Magnus Kull, Henrik Fexeus, Anthony Robbins mf . Som kan vrida och vända på de sanningar som vi alla går och bär på och som är vår egen verklighet. Jag blev nyfiken på hur de arbetade och hur de kunde få de resultat som de kunde uppnå. Jag fann grunden till detta inom NLP.

Jag är certifierad Business Practitioner of the art and science of Neuro Linguistic Programming, och vill nu sprida kunskapen om NLP och dess fantastiska verkningsgrad inom coaching, kommunikation och beteendeförändring.