Vad är NLP

Vad betyder NLP?
NLP står för Neuro (nervsystemet) Lingvistisk (språket) Programmering (sätt att fungera), alltså hur vi genom vår hjärna och vårt språk är ”programmerade” att fungera, det som till vardags är detsamma som våra beteenden och mönster i olika situationer.

Ett av de stora värden som NLP tillför är ett tillvägagångssätt för att skapa modeller av olika toppresterares sätt att fungera (deras programmering). Genom att studera dessa människors sätt att fungera har man skapat modeller som erbjuder en orienteringskarta för den som vill utveckla liknande färdigheter.

Så programmering när det gäller NLP handlar om vårt sätt att fungera och hur vi genom inlärning av nya strategier (hämtade från toppresterare inom olika områden), kan utveckla vårt eget eller andras sätt att fungera.

Vad kan man ha NLP till?

NLP kan användas inom en mängd olika områden: Idrott, ledarskap, kommunikation, utbildning, försäljning och terapi. Det används även som verktyg inom coaching. NLP har ett mycket brett användningsområde men är absolut inget universalverktyg. Man kan inte ersätta juristens kunskap om lagarna med NLP lika lite som man kan ersätta idrottarens hårda träning med NLP. NLP gör sig i många fall allra bäst för den som redan har en bra grund och som vill ge grunden en vass spets. NLP kan ge juristen, ledaren, kommunikatören, beteendevetaren eller den hårt tränande idrottaren den kompetens som skiljer dem från mängden. Helt enkelt "skillnaden som gör skillnaden".  

Kan man missbruka NLP?

En INLPTA ansluten tränare och en INLPTA utbildning följer kraven och de etiska riktlinjer för hur NLP ska användas. En medlem som inte håller sig till INLPTAs etiska riktlinjer utesluts. INLPTA är en garanti för att de utbildningar som hålls av anslutna tränare håller högsta internationella kvalitet.

Hur vet man att modellerna är sanna?

"Sanningen" i en modell ligger i dess användbarhet. Om alla kan applicera modellen och uppnå förhöjda resultat genom att använda den, så betraktar vi den som "Sann". NLP är ett kunskapsområde som för vidare experternas färdigheter. NLP har alltid varit praktiskt inriktat och modeller utvärderas efter användbarhetskriterierna.

Hur hänger NLP och coaching ihop?

NLP är ett fantastiskt verktyg i verktygslådan för alla som arbetar med att utveckla människor och som även vill utveckla sig själv.

Hur hänger NLP  och hypnos ihop?

NLP är inte hypnos. Hypnos är en metod för att uppnå avslappning och fördjupad medvetenhet. En del NLP utövare använder hypnos som ett verktyg för att hjälpa en beteendeförändring på traven. Många NLP -användare  arbetar inte alls med hypnos. I Sverige måste man dessutom vara legitimerad genom socialstyrelsen (tandläkare, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska etc.) för att få behandla under hypnos.

Hur hänger NLP och Mental träning ihop?

NLP används flitigt i idrottssammanhang. En av de internationellt mest välkända NLP-användarna, Anthony Robbins, har inte bara coachat presidenter utan också världsstjärnor i tennis och golf. I Sverige blir det allt vanligare att både aktiva och tränare utbildar sig i NLP. Den aktive som ett sätt att lära sig styra sina egna tankar och känslor, coacha sig själv och sina lagkamrater och lära sig bli uppmärksam på de små skillnaderna som finns mellan medelprestation och excellentprestation och för tränarnas del att kunna motivera och coacha den aktive till att kunna prestera på topp.